Validointi biomarkkerit

1 TYÖSUOJELURAHASTO LOPPURAPORTTI: Työterveyslaitoksen osuus Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit eipienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa Henrik Wolff, Eeva Kettunen ja Kirsi Husgafvel-Pursiainen Loppuraportista Kyseessä on yhteishanke Helsingin yliopiston (HY) ja Työterveyslaitoksen (TTL) välillä, TTL osuus painottuu ... Suomen Syöpäyhdistystä koskevat valtionhallinnon viranomaisten asiakirjojen käsittelyä, luokittelua ja tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset (Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 681/2010, nk. tietoturva-asetus). THL:n pääjohtajan toimeksiantona tehtiin vuonna 2016 selvitys THL:n tilastoista ja rekistereistä. Olemassa olevien potentiaalisten biomarkkereiden kliininen validointi. Etusijalla ovat biomarkkerit, joilla on potentiaalia lyhyen aikavälin kliiniseen käyttöönottoon ja tauteuhin liittyvät biomarkkerit (esim. diagnostiikka, monitorointi ja prognostiset biomarkkerit). Sekä in vivo että in vitro biomarkkerit ovat mahdollisia Projektini tavoite oli biomarkkerien validointi tuorepakastetuilla näytteillä ja selvittää markkerien toimivuus klinikassa helposti saatavilla olevissa paraffiini-blokeissa. Päätehtävinäni projektissa oli suunnitella geenispesifiset Taqman qRT-PCR analyysit 28 biomarkkerille, validoida biomarkkerit tuorekudoksilla, optimoida RNA ja DNA ... Biomarkkerit, jotka liittyvät keuhkoputkien dysplasiaan / kuolleisuuteen ennenaikaisilla imeväisillä Tunnistaa ja vahvistaa N-glykaanin biomarkkerit mahasyövän (GC ) ja selvittää niiden taustalla molekyylitason vaikutusmekanismi. Methods yhteensä 347 ihmisellä, joista potilaat GC (mahalaukun syöpä) tai atrofinen gastriitti ja terveillä verrokeilla, jaettiin satunnaisesti jaettu koulutus ryhmä (n = 287) ja retrospektiivinen validointi ... biomarkkerit VTT. 25/03/2013 4 3D HC-solumalli: monipuolinen tutkimusalusta lääkekehityksen tueksi (Matthias Nees, VTT) Menetelmäkehitys Kuvantaminen Kuva-analyysi Datan analyysi & visualisointi Fenotyyppi-seulonnat ... - markkerien validointi - näytekeräämisen kehittäminen Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa 2 500 LO Laaninen Matias, Tampere Haimanpään ja pohjukaissuolen poistoleikkauksen jälkeisen haiman inflammaation riskitekijät, syntymekanismi ja ehkäiseminen. 2 500 LO Laine Julius, Turku Transkriptiotekijöiden Ebf1, Ebf2, Runx2 ja Zfp521 vaikutukset PD-bioanalyysi (biomarkkerit) PK-bioanalyysi (pienet molekyylit ja biolääkkeet) Kaikista palveluista ovat vastuussa erittäin pätevät ja pitkälle koulutetut tutkijat, jotka tarjoavat nopeita suuren volyymin analyysejä erilaisia innovatiivisia tekniikoita käyttäen, mukaan lukien seuraavat: ROC analyysit kliinisen riskiluku, yhdistetyn p53 tai p53 plus JWA ja kliininen riskiluokitus validointi kohortissa. AUC = AUC. Doi: 10,1371 /journal.pone.0052348.s004 (TIF) B Kuva S5. Eloonjäämiskäyrät mukaan p53 ilmentämiskuviota validointi kohortin käsitelty tai ilman FLP. P arvot laskettiin log-rank-testi.

Horisontti 2020 - iRahoitus: 2014